Over Ons

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om opdrachtgevers tijdig, gevraagd en ongevraagd, te adviseren op potentiële besparingen en om daarop effectieve maatregelen te treffen.

Voor de functionaliteit van oplossingen geldt vaak de 80-20 regel; veel van de eisen kunnen worden ingevuld met een economisch voordelige oplossing. Als die laatste 20% in kwaliteit kritisch is, zullen we ook hiervoor een oplossing aandragen uiteraard, maar altijd vanuit de gedrevenheid om de dingen slim te doen.

De relaties die wij nastreven met onze partners en opdrachtgevers zijn wat ons betreft altijd gebaseerd op inzicht in elkaars belangen en daarnaar handelen. Hierdoor ontstaat er in onze beleving evenwicht waarin beide partijen, ook als zaken ‘even snel’ of met een wellicht wat onduidelijke afloop, in vertrouwen met elkaar in zee gaan.

Voor Kubus is dat vanzelfsprekend. Stevig adviseren bij urgentie in belang van het hoofddoel, meeveren wanneer noodzakelijk.